Tầm Nhìn Chiến Lược

Mục tiêu và chiến lược

Objective and strategy

 

Chúng tôi hoạt động dựa trên mục tiêu:

We operate based on following Objective:

“An Toàn – Chất lượng – Tiến độ – Hiệu quả”

“Safety – Quality – Progress – Efficiency”

Cùng cơ sở vật chất máy móc thiết bị đạt tiêu chuẩn Châu Âu, hệ thống nhà xưởng tiêu chuẩn và đội ngũ cán bộ kỹ sư, giáo viên nhiều kinh nghiệm với phương pháp đào tạo tiên tiến, linh hoạt, áp dụng đào tạo và quản lý chất lượng hiệu quả; trong thời gian qua Công ty đã đào tạo được hàng trăm công nhân – thợ cơ khí lành nghề, đã trúng thầu thực hiện nhiều dự án chế tạo đường ống, kết cấu, …từng bước khẳng định uy tín, chất lượng, thương hiệu của mình với khách hàng và trên thị trường chung.

With the Europe standard equipment, the workshop system and team of engineer, experience teacher with advance training method, flexible, apply and control the proper quality, during the past time we trained a hundred worker- mechanical worker, we won amount of bid for piping fabrication project, structures project, ..gradually, we show our own prestige, quality and trademark to the clients and general market.

Chiến lược phát triển của chúng tôi là: Sự hài lòng của khách hàng là niềm vinh hạnh và động lực để tiến tới. Phấn đấu để trở thành “địa chỉ” tin cậy trong công tác đào tạo, gia công chế tạo và cung ứng nhân lực trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng và cho khu vực Miền Nam cũng như trên toàn miền của đất nước.

Our strategy is: the Customer satisfaction is our pleasure and motivation to moving forward. To become a Trusted address in Training, Fabrication and Supply manpower for Ba Ria-Vung Tau province and for South area as well as for all country.