Dự án đang thực hiên

Thi công đóng mới tàu nhôm hai thân PENTLAND H765,

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu nhôm hai thân PENTLAND H765,
Công việc: Thi công đóng mới
Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V)
Thời gian

Read More

Cung cấp nhân lực cho nhà máy thép ATAD Đồng Nai-Long An

Tên dự án: Cung cấp nhân lực cho nhà máy thép ATAD Đồng Nai-Long An
Công việc: Cung cấp nhân lực cho nhà máy ATAD Đồng Nai và Long An (Thợ lắp, th

Read More

Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030
Công việc: Gia công chế tạo kết cấu thép dự án Liftboats H1029, H1030/ Block fabrication
Khách h

Read More

Cung cấp nhân lực thi công đóng mới tàu nhôm – Aluminum boats

Tên dự án: Aluminum boat
Công việc: Cung cấp nhân lực thi công hệ thống điện tàu nhôm / Supply manpower for SE
Khách hàng: System Electric (Viet nam)   

Read More

Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H103110321033 Blocks fabrication

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H103110321033 Blocks fabrication
Công việc: Gia công chế tạo block tàu Chemical Tanker H1031/1032/1033
     

Read More