Dự án đã thực hiện

Thi công đóng mới tàu dịch vụ H1067 – PTSC

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu dịch vụ H1067 – PTSC
Công việc: Thi công đóng mới
Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V)
Thời gian:

Read More

Thi công đóng mới tàu nhôm 2 thân DOCKSEN H387/H388

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu nhôm 2 thân DOCKSEN H387/H388
Công việc: Thi công đóng mới
Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V)
Thời gian

Read More

Thi công đóng mới 2 tàu Cá Hồi NOVA 07,09

Tên dự án: Thi công đóng mới 2 tàu Cá Hồi NOVA 07,09
Công việc: Gia công chế tạo block tàu Cá Hồi NOVA 07,09
Khách hàng: PVMS-Steiviks
Thời gian: From

Read More

Thi công kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030
Công việc: Chế tạo và lắp dựng hệ thống kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng
Khách hà

Read More

Thi công kết cấu thép nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Suối Tiên

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030
Công việc: Chế tạo ống kết cấu 11 trạm nhà chờ tàu điện ngầm Metro tuyến Bến Thành-Su

Read More

Thi công hệ thống xử lý nước nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng – NH3

Tên dự án: Thi công hệ thống xử lý nước nhà máy Đạm Phú Mỹ mở rộng – NH3
Công việc: Chế tạo, lắp đặt hệ thống ống nhà máy Đạ

Read More

Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu

Tên dự án: Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu
Công việc: Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD (Thợ lắp, thợ hàn)
Khách

Read More

Thi công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện Australia – Baltec

Tên dự án: Thi công kết cấu thép nhà máy nhiệt điện Australia – Balteccông 
Công việc: Gia công chế tạo ống khói nhà máy nhiệt điện Austr

Read More

Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10

Tên dự án: Thi công đóng mới kết cấu giàn khoan DK P10
Công việc: Chế tạo và lắp đặt ống kết cấu Cập tàu, Cập xuồng cho dự án giàn khoan

Read More

Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu Liftboats H1029, H1030
Công việc: Gia công chế tạo kết cấu thép dự án Liftboats H1029, H1030/ Block fabrication
Khách h

Read More